Brannteknisk Due Diligence (DD) – Salg/kjøp av eiendom

En teknisk due diligence (DD) gir en uavhengig, faglig tredjepartsvurdering av et byggverks faktiske branntekniske tilstand.

Ved eiendomstransaksjoner blir det stadig mer vanlig å utarbeide en Due Diligence rapport for å avklare usikkerhet knyttet til eiendommen som skal kjøpes/selges.

En brannteknisk due diligence (DD) vil typisk inneholde:

  • En vurdering av byggverkets branntekniske tilstand og mulighet for fremtidig anvendelse

  • En vurdering av investeringer og omkostninger til fremtidig vedlikehold

  • Vurdering av branntekniske installasjoner så vel i relasjon til nåværende samt fremtidig behov, inklusiv en vurdering av omkostninger til drift og vedlikehold

  • En gjennomgang av lovmessige forhold, med registrering av avvik sett opp mot «i forskriftsmessig stand»

  • Due diligence utføres på både eksisterende bygninger og på nye byggeprosjekter 

Ullerud AS har svært god erfaring med å utføre brannteknisk due diligence, og vi bistår deg gjerne med en slik prosess – uansett hvor i landet byggverket måtte ligge!

Dersom det er ønske om en helhetlig due diligence som inkluderer flere fag utover brann, så kan vi koordinere dette via vår samarbeidspartner Ber bygg og eiendomsrevisjon AS.

Ta uforpliktende kontakt for mer info

Send inn skjemaet så vil vi ta snarlig kontakt med deg og bistå med den informasjon du ønsker.
  • Send forespørsel
  • (?)