Rømningsplaner

Rømingsplaner er tegninger alle i bygningen skal være kjent med. Meningen med rømningsplaner er at man alltid skal vite hvor nærmeste nødutgang er, hvor man skal gå om det oppstår brann, samt vise hvor nærmeste slokkeutstyr er plassert.

Rømningsplaner skal være plassert ved samtlige nødutganger i bygningen. Det er eier av bygning som er ansvarlig for at bruker kan disse rømningsveiene.

I Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) angir § 11-11 punkt (6) følgende krav:

«Skilt, symbol og tekst som viser rømningsveier og sikkerhetsutstyr skal kunne leses og oppfattes under rømning når det er brann- eller røykutvikling.»

Vi bistår deg gjerne med å utarbeide/revidere rømningsplaner for ditt bygg!

Ta uforpliktende kontakt for mer info

Send inn skjemaet så vil vi ta snarlig kontakt med deg og bistå med den informasjon du ønsker.
  • Send forespørsel
  • (?)