Risikovurdering av byggverk / arrangement

kal du gjennomføre et større kundearrangement på kontoret? En messe? En musikkfestival? En konsert i kantinen? Lagrer dere diverse brannfarlige stoffer på lageret og er usikre på om disse lagres forsvarlig? Er du usikker på om dere har tilfredsstillende rømningsforhold på jobben?

Internkontrollforskriften §5 punkt 6 stiller krav til at alle virksomheter skal «kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene». Dette skal dokumenteres skriftlig. 

Ullerud AS har bred erfaring med å gjennomføre risikovurdering av alle forhold knyttet til brannsikkerhet/HMS, både bygningsteknisk og organisatorisk, og vi bistår dere gjerne med dette arbeidet. Vi vil da bistå dere med å kartlegge alle relevante risikoforhold og angi forslag til konkrete tiltak/handlingsplaner for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå.

Ta gjerne kontakt med oss for å høre mer om hva vi kan bistå deg med!

Ta uforpliktende kontakt for mer info

Send inn skjemaet så vil vi ta snarlig kontakt med deg og bistå med den informasjon du ønsker.
  • Send forespørsel
  • (?)