70 år med bred erfaring

BraCon AS (tidligere Ullerud AS) er et relativt ungt firma som ble etablert i 2015. Men våre rådgivere har samlet ca. 70 års bred erfaring fra bransjen. Vi oppfatter oss som løsningsorienterte og i hvert enkelt prosjekt søker vi alltid de branntekniske løsninger som vil være til beste for bygget/våre kunder, også ut fra kost-nytte. 

Hvis du planlegger et konkret byggeprosjekt på ditt bygg, og/eller du ønsker å få vurdert hvilke branntekniske muligheter som finnes på ditt bygg, ta gjerne kontakt!

Godt samarbeid

BraCon AS har et samarbeid med flere aktører innen brannrådgivning og brannsikring/utførende. Vi har bred erfaring i å bistå med alt fra kartlegging/planlegging av ditt brannsikringsprosjekt, til å påta seg prosjektansvar for å innhente tilbud på utførende og se til at alle påviste feil og mangler blir utbedret.

Det er dog et prinsipp at BraCon AS skal være en uavhengig, nøytral brannrådgiver. Du som kunde skal føle deg trygg på at når vi befarer ditt bygg, så har vi ingen egeninteresse av å avdekke feil og mangler. Og når vi angir branntekniske løsninger, så vurderer vi alle kjente muligheter på markedet, uten tanke på egen vinning. 

Nyere historie:

BraCon AS ble etablert i Oslo i august 2015 og har siden da vokst jevnt og trutt. I 2018 ble det opprettet avdelingskontor i Fredrikstad, og vi er i dag 6 ansatte fordelt på Oslo og Fredrikstad. 

Våre to kontorer arbeider tverrfaglig og har et tett samarbeid i den daglige driften. Vi fordeler prosjekter oss imellom ut fra geografi, kompetanse og ledig kapasitet.

BraCon AS opplever en stadig økende oppdragsmengde og søker etter flere ansatte som vil være med på laget vårt!


Våre ansatte

Kjell A. Thune
Daglig leder/brannrådgiver

[email protected]
92449030

Rune Ullerud
Senior brannrådgiver

[email protected] 
97035857
Jan Gjerløw
Branningeniør 

[email protected]
982 98 540
Anthony Stanley Johansen
Brannteknisk rådgiver

[email protected]
950 43 202
Rolf Lund
Brannteknisk rådgiver

[email protected]
96645123
Ingeborg Moen
Teknisk tegner

[email protected]
928 63 677