Har du udekkede behov men vet ikke helt hva som må gjøres og hvilke kostnader som vil påløpe?

"Forhåndskonferanse"

Hvis du planlegger et konkret byggeprosjekt på ditt bygg, og/eller du ønsker å få vurdert hvilke branntekniske muligheter som finnes på ditt bygg, så be oss om en brannteknisk vurdering og uttalelse på et så tidlig tidspunkt som mulig.


Fordelen med at vi som brannrådgiver kommer tidlig inn i et kommende byggeprosjekt, er at vi i en tidlig fase kan avklare hva som brannteknisk er mulig/ikke er mulig ut fra type bygg, type virksomhet som skal være i bygget, tiltakshavers konkrete ønsker, arkitektoniske føringer, myndighetskrav, med mer. Man kan da unngå at det har påløpt store kostnader i et byggeprosjekt som så viser seg å ikke kunne realiseres på grunn av uforutsette branntekniske utfordringer. Eventuelt at byggeprosjektet blir realisert, men blir langt dyrere enn planlagt på grunn av uforutsette branntekniske kostnader.


Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat dersom du har planer om et nytt byggeprosjekt, en ombygging, en leietakertilpasning eller annet på ditt bygg - vi bistår deg gjerne!

Ta uforpliktende kontakt for mer info

Send inn skjemaet så vil vi ta snarlig kontakt med deg og bistå med den informasjon du ønsker.
  • Send forespørsel
  • (?)