Brannvernopplæring (kurs) for leietakere (bruker av bygget)

Vi tilbyr brannvernopplæring/kurs til leietakere. Det er hovedsakelig to typer kurs vi kjører for leietakere:

  • Brannvernopplæring for alle leietakere på et bygg (i regi av bygningseier/forvalter/drift), hvor vi fokuserer på brannvernorganiseringen på bygget, og hvilke oppgaver hver enkelt leietaker har for å ivareta brannvernet i sine lokaler.

  • Brannvernopplæring for en enkelt leietaker/bedrift som ønsker å drille sine ansatte (brannvernkontakter) ut fra de konkrete driftsforhold leietakeren/bedriften har, herunder risikoforhold.

Vårt hovedmål er å gi deltakerne på kurset tilstrekkelig kunnskap og motivasjon om forebyggende brannvern. 

Et viktig innhold på kurset vil kunne være å angi hvilke krav som stilles til henholdsvis eier av bygget og leietakere (brukere), med utgangspunkt i de krav som stilles i Forskrift om brannforebygging (brannforskriften). Og hvilke konkrete krav som stilles til den enkelte ansatte (utnevnte brannkontakter) hos leietaker.

Videre vil vi på våre kurs kunne gi konkrete råd og tips til hvordan leietakere skal løse/utføre ulike typer arbeidsoppgaver knyttet til å forebygge brann i det daglige, herunder gi alle ansatte opplæring i gjeldende branninstruks, og hva de skal gjøre dersom en brann oppstår i deres lokaler. Og hvordan leietaker enklest mulig kan dokumentere sin Internkontroll brann i en travel hverdag.

Vi skreddersyr brannvernopplæringen/kurs ut fra våre kunders ønsker, basert på behov og risiko i deres virksomhet.

Ta gjerne kontakt med oss for å høre mer om hva vi kan tilby av brannvernopplæring ut fra dine behov!

Ta uforpliktende kontakt for mer info

Send inn skjemaet så vil vi ta snarlig kontakt med deg og bistå med den informasjon du ønsker.
  • Send forespørsel
  • (?)