Branntegninger

Å ha oppdaterte branntekniske tegninger er viktig for å kunne utføre riktig utbedring og å gjennomføre oppfølging av brannsikringstiltak på ditt/dine bygg. 

Branntekniske tegninger er en plantegning hvor man visuelt kan se hvor brannteknisk materiell er plassert i tilfelle branntilløp. En kan også se brannteknisk bygningstilstand hvor man ser branncellebegrensende dører, branncellebegrensende vegger samt hvor slokkeutstyr er plassert ut. 

En branntegning gir et visuelt bilde av hvilken brannstrategi som gjelder på ditt/dine bygg, og er et godt underlag å benytte når man skal:


  • Vurdere/planlegge bygningsmessige endringer/ombygginger/tilbygg

  • Gjennomføre Internkontroll brann og gå brannrunde på bygget

  • Ha oversikt over hvilke branntekniske innretninger som finnes på bygget, og sikre at alle disse blir fanget opp og kontrollert/vedlikeholdt i henhold til avtaler om periodisk kontroll/vedlikehold.

  • Gi brannvesenet best mulig oversikt slik at de enkelt kan orientere seg i bygget ved et branntilløp og raskt finne frem.

  • Dokumentere bygget i en kjøp/salg prosess av bygget. Oppdaterte, utfyllende branntegninger vil da være påkrevd. 

Vi bistår deg gjerne med å utarbeide/revidere branntegninger for ditt bygg!

Ta uforpliktende kontakt for mer info

Send inn skjemaet så vil vi ta snarlig kontakt med deg og bistå med den informasjon du ønsker.
  • Send forespørsel
  • (?)