Brannvernrunder / Internkontroll brann

Forskrift om brannforebygging (brannforskriften) stiller krav til at både bygningseier og leietaker. Begge skal gjennomføre et systematiske sikkerhetsarbeid (Internkontroll brann), og eier/leietaker skal bidra med å ivareta brannsikkerheten ved å:

  • Ha rutiner som sikrer at kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket blir overholdt i den daglige driften/bruken av byggverket.

  • Ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved bygningsdeler, installasjoner og utstyr som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann.

Bygningseiers systematiske sikkerhetsarbeid skal være tilpasset byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko. Leietakers systematiske sikkerhetsarbeid skal være tilpasset risikoen for brann som følge av virksomhetens bruk av byggverket.

En brannvernrunde vil være en naturlig del av din virksomhets lovpålagte krav om å utføre Internkontroll brann. En brannvernrunde skal sikre regelmessig kontroll på bygget/i dine lokaler for å avdekke, rette opp og forebygge mangler som kan påvirke brannsikkerheten.

Ullerud AS kan bistå både bygningseier og leietaker med å gjennomføre regelmessige brannvernrunder på bygget, eventuelt gjennomføre en enkelt brannvernrunde for å hjelpe bygningseier/leietaker med hva de bør se etter i sin Internkontroll brann.

Ta kontakt med oss for å høre mer om hva vi kan bistå deg med!

Ta uforpliktende kontakt for mer info

Send inn skjemaet så vil vi ta snarlig kontakt med deg og bistå med den informasjon du ønsker.
  • Send forespørsel
  • (?)