Branndokumentasjon

Alle brannobjekter er pålagt å ha branndokumentasjon. Hva er det da som regnes som et brannobjekt? Definisjonen på et brannobjekt er enhver bygning, konstruksjon, anlegg, opplag, tunnel, virksomhet, område m.m. hvor brann kan oppstå og true liv, helse, miljø eller materielle verdier.

Noen objekter faller i kategorien særskilte brannobjekter. Dette er objekter hvor risikoen for liv, helse, miljø og materielle verdier er ekstra store ved brann. For objekter i denne kategorien vil kravene til branndokumentasjonen være noe strengere.

BraCon AS har bred erfaring med å utarbeide og revidere branndokumentasjon for ditt / dine bygg. Dokumentasjonen kan leveres både som tradisjonell perm (papirbasert), eller som elektroniske filer som legges inn i et digitalt dokumentasjonssystem. 

Vi bistår deg gjerne med å tilrettelegge ditt digitale dokumentasjonssystem til ditt/dine bygg, hvor vi påtar oss ansvar for å tilrettelegge også rutiner (arbeidsoppgaver) med mer i ditt system. 

Vi kan også være behjelpelig med å velge ut et digitalt system på markedet dersom du ikke har et slikt system fra før.

Vi har erfaring med oppbygging og bruk av flere digitale systemer på markedet, blant annet FDV Web, Facilit, Vergo, Hydradok, Lydia.

Ta kontakt med oss for å høre mer om hva vi kan bistå deg med!

Ta uforpliktende kontakt for mer info

Send inn skjemaet så vil vi ta snarlig kontakt med deg og bistå med den informasjon du ønsker.
  • Send forespørsel
  • (?)