Uavhengig kontroll av brannkonsept (KPR)

Vi bistår med uavhengig kontroll av brannkonsept. Dette er i hovedsak knyttet til kontroll av den overordnede branntekniske brannstrategien for byggeprosjektet.

Myndighetene krever at det skal være obligatorisk uavhengig kontroll av all brannprosjektering i tiltaksklasse 2 og 3. Dette er viktig for å sikre at den totale brannsikkerheten er ivaretatt i prosjekter som er gjennomført i disse to tiltaksklassene.

Ullerud AS har tiltaksklasse 3 og kan kontrollere alle brannprosjekteringer i tiltaksklasse 2 og 3.

Vi hjelper deg gjerne med å oppfylle kravene til uavhengig kontroll av brannkonsept! Vi gjennomgår da andre firmaers brannkonsept og styringssystem, og påpeker eventuelle feil/mangler som må rettes opp.

Uavhengig kontroll av utførelse (KUT)

Myndighetene kan kreve at det skal være obligatorisk uavhengig kontroll av utførelse (KUT) i et byggeprosjekt. Dette vil være viktig for å sikre at den totale brannsikkerheten er ivaretatt når et byggeprosjekt er ferdigstilt. 

Det oppleves dessverre altfor ofte at det gjøres feil ute på byggeplass, eksempelvis ved at det er avvik på byggetegninger sett opp mot gjeldende brannkonsept/branntegninger, eller at utførende ikke har fulgt byggetegningene. 

Ullerud AS anbefaler alltid å gjennomføre en uavhengig kontroll av utførelse, for å sikre at tiltakshaver får korrekt leveranse i henhold til hva som er beskrevet i brannkonseptet.

Ved KUT oppdrag kontrollerer vi at de ansvarlig utførende, bygger slik som det er detaljprosjektert, og at de har rutiner for kvalitetssikring av arbeidet som skal utføres. Vi påpeker eventuelle feil/mangler som må rettes.

Ta uforpliktende kontakt for mer info

Send inn skjemaet så vil vi ta snarlig kontakt med deg og bistå med den informasjon du ønsker.
  • Send forespørsel
  • (?)