Brannteknisk tilstandsvurdering

Brannteknisk tilstandsvurdering

Forskrift om brannforebygging § 8 stiller følgende krav:

«Eieren av et byggverk skal sørge for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst tilsvarer nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15. november 1984 nr. 1892 eller senere byggeregler. Oppgraderingen kan skje ved bygningstekniske tiltak, andre risikoreduserende tiltak eller ved en kombinasjon av slike. Oppgraderingsplikten gjelder så langt den kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme.»

Et hvert byggverk skal ut fra dette tilfredsstille et visst brannteknisk nivå, minimum så skal de branntekniske løsninger på et byggverk tilfredsstille de samlede brannkravene gitt i byggeforskrift 1985 (BF85).

Ullerud AS har gjennom mange år opparbeidet en svært bred erfaring med å gjennomføre brannteknisk tilstandsvurdering av byggverk, alt fra 1890-bygg, boligblokker, kontorbygg, fabrikker, skoler, kjøpesentre, osv.

Vi bistår deg gjerne og utfører da en lett forståelig rapport med hva som er krav og eventuelle avvik på ditt bygg, samt en handlingsplan med konkrete tiltak (tiltaksliste). Vi kan også anslå et budsjett for de angitte tiltak.

Ta uforpliktende kontakt for mer info

Send inn skjemaet så vil vi ta snarlig kontakt med deg og bistå med den informasjon du ønsker.
  • Send forespørsel
  • (?)